Internationalisering

Finstansteknik arbetar för att främja tillväxt genom att bidra till mer internationalisering av det svenska näringslivet och skapa en positiv värdegrund i samhället för mångfald, vilket är en förutsättning för att säkra en framgångsrik utveckling för Sverige i en global värld.


Finstanstekniks kunskap om tillverkningsprocesser, design och konstruktion samt installation och utbildning, ska göra våra kunder konkurrenskraftigare.Vi levererar, installerar, igångkör och utför service och reparationer i de flesta länder.