Find more Nike Mercurial Superfly and Nike Soccer Mercurial,here you go.

Om Finstansteknik

Finstansteknik grundades år 1979.

Finstansteknik har 30 års erfarenhet av design och konstruktion, och är Sveriges mest kompletta samarbetspartner för tillverkningsindustri i alla branscher. Vi har kunder över hela världen.

Vi förser tillverkningsindustrin med Maskinverktyg och automatiserade produktion- och hanteringssystem.

Vi ska vara den kompetenta och effektiva samarbetspartner under hela framtagningskedjan av en produkt, från ide, konstruktion/design, tillverkning, service och underhåll. Vår kunskap och kreativitet ska leda till optimala och kostnadseffektiva lösningar.

Vår kunnande inom precisions stansning, finstansning, specialmaskiner, produktionsliner, tunnplåts stansning, höghastighets stansning, högseries produktion och flerkomponentstansning ska gör oss till den unika leverantören.