Nyheter

Vi har investerat i en ny mätarm med Laserskanner och PolyWorks Inspector Premium som programvara. Mätområdet är 2,7 meter

Vår avsikt är att snabbare och mera exakt mäta upp detaljer och verktygsdelar. Den kommer att säkra och snabba upp vår verktygsprovning, förstabit (FOT) och vid utfallsprovning. Dessutom kan vi delge kunderna en snabb återkoppling av mätresultaten.